Welkom op de website van Rotary Club Gent-Prinsenhof

Welkom bij Rotary Gent Prinsenhof.

Onze 35ste verjaardag is op komst! Ooit zijn we gestart als jongste en kleinste club van Gent. Intussen zijn we met meer dan 60 zeer dynamische leden.

Onze diversiteit in leeftijd, achtergrond en expertise helpt ons om steeds boeiende vergaderingen te kunnen organiseren. 

Dit jaar sturen we verder aan op meer diversiteit en dit in een brede zin. Het doel is zeker niet om de quota te halen maar vooral verder te zoeken naar waardevolle Rotariërs zonder ons te beperken op leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur,… 

Een aantal debatten rond diversiteit, jeugd en ondernemerschap en genderidentiteit zijn toonaangevend voor onze inzet in dat verband. Onze overtuiging is immers dat mekaar leren kennen, over de leeftijd, cultuur en gender grenzen heen, kan helpen om de drempels weg te werken. Een boodschap die onze leden dan verder kunnen uitdragen.

We hopen u eerstdaags op één van onze activiteiten te mogen verwelkomen.

Patrick Reyniers

Voorzitter Rotary Club Gent Prinsenhof 2022-2023

 

Leer hier meer over de 6 Gentse Rotary Clubs

Leer hier meer over de 6 Gentse Rotary Clubs: